Realizacje

RokOczyszczalniaZakres robót
2020-2021Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna w DębnieProjekt i realizacja w zakresie branży elektrycznej i AKPiA
2019-2021Oczyszczalnia ścieków w KorzyścienkuRealizacja w zakresie branży elektrycznej i AKPiA
2020Oczyszczalnia Ścieków aglomeracji ReskoRealizacja w zakresie branży elektrycznej i AKPiA
2019-2020Oczyszczalni Ścieków firmy MZK Sp. z o.o. w Kostrzynie nad OdrąModernizacja układu sterowania prototypowej instalacji mineralizacji osadów ściekowych
2019Oczyszczalnia ścieków w WiduchowejRealizacja w zakresie branży elektrycznej i AKPiA
2018-2019Oczyszczalnia Ścieków w MyśliborzuRealizacja w zakresie branży elektrycznej i AKPiA
2017-2019Oczyszczalnia Ścieków w UnieściuRealizacja w zakresie branży elektrycznej i AKPiA
2018Oczyszczalnia Ścieków „Ostrów Grabowski”Realizacja w zakresie branży AKPiA
2018Oczyszczalnia Ścieków w KucharachRealizacja w zakresie branży AKPiA
2017-2018Oczyszczalnia Ścieków MostkowoRealizacja w zakresie branży elektrycznej i AKPiA
2017-2018Oczyszczalnia Ścieków RychnówRealizacja w zakresie branży elektrycznej i AKPiA
2017-2018Oczyszczalnia Ścieków Połczyn – ZdrójRealizacja w zakresie branży elektrycznej i AKPiA
2017-2018Oczyszczalnia Ścieków w TrzebiatowieRealizacja w zakresie branży elektrycznej i AKPiA
2009Oczyszczalnia Ścieków „Zdroje” dla prawobrzeżnej części SzczecinaRealizacja
2009Oczyszczalnia Ścieków w BarwicachRealizacja
2008Oczyszczalnia Ścieków w DąbrówceRealizacja
2007Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w KożuchowieRealizacja
2007Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w DębnieProjekt
2007Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w ZabierzewieProjekt i realizacja
2006Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w TrzcianceProjekt i realizacja
2006Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w LubniewicachProjekt i realizacja
2002-2003Pompownie lokalne gminy KołbaskowoProjekt i realizacja
2004System kanalizacji pompowni ścieków gminy PrzelewiceProjekt i realizacja
2004Oczyszczalnia Ścieków w KrzeszycachProjekt i realizacja
2003Projekt napowietrzania Oczyszczalni Ścieków i systemu kanalizacji w DrezdenkuProjekt i realizacja
2001Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Strzelcach KrajeńskichProjekt i realizacja
2002Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w DobiegniewieProjekt i realizacja
2001Pompownie lokalne Oczyszczalni Ścieków w SteklnieProjekt i realizacja
2001Oczyszczalnia Ścieków w Zakładzie Płyt Wiórowych „Alpex Karlino”Projekt
2000Oczyszczalnia Ścieków w RymaniuProjekt i realizacja
2000Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w BrojcachProjekt i realizacja
1999Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w KomarowieProjekt i realizacja
1998Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w SulęcinieProjekt i realizacja
1998Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w ReskuProjekt i realizacja
1997Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w MiędzywodziuProjekt
1997Pompownie P1 i P2 układu kolektora ściekowego „H” w Szczecinie-DąbiuProjekt i realizacja
1997Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w DrezdenkuProjekt i realizacja
1997Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w SuchaniuProjekt i realizacja
1996Oczyszczalnia Ścieków „POMORZANY” w SzczecinieProjekt PiA i elektryczny
1996Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w ŁobzieProjekt i realizacja
1995Oczyszczalnia Ścieków „Zdroje” w SzczecinieKoncepcja systemu sterowania i nadzoru
1995Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w ChoszcznieProjekt i realizacja
1995Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w MyśliborzuProjekt i realizacja
1994Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w SzczecinkuProjekt i realizacja
1993Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w GryficachProjekt
1993Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Nowym WarpnieProjekt
RokGospodarka wodnaZakres robót
2021Stacji Uzdatniania Wody „Skolwin” przy ul. Plażowej 20 w SzczecinieModernizacja systemu sterowania
2020Pompownia P-1 Zakładu Produkcji Wody „Miedwie”Projekt i budowa układu regulacji wydajności pompy diagonalnej
2020SUW Grzybowa, SUW Trzebież, przepompownia wody SierakowoModernizacja systemu sterowania
2019-2020Dyspozytornia PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.Rozbudowa systemu wizualizacji SCADA
2019Stacja Uzdatniania Wody Niewiadowo gm. GoleniówBudowa technologii uzdatniania wody wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i AKPiA
2019Stacji Uzdatniania Wody w TanowieModernizacja systemu sterowania
2019Stacji Uzdatniania Wody ŁazyRealizacja w zakresie branży AKPiA
2018-2019Monitoring sieci wodociągowej i kanalizacyjnej PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.Rozbudowa systemu monitoringu
2018Stacja Uzdatniania Wody w MyśliborzuProjekt i realizacja w zakresie branży elektrycznej i AKPiA
2017-2018Budowa systemu telemetrycznego w oparciu o model hydrauliczny w prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części SzczecinaRealizacja w zakresie branży AKPiA
2017Dostawa i wdrożenie systemu strefowego opomiarowania produkcji i dystrybucji wody i ścieków w GoleniowieRealizacja w zakresie branży AKPiA
2017-2018System zarządzania siecią wodociągową w SzczecinieBudowa centralnej dyspozytorni sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części Szczecina
2009Instalacja koagulacji wody w ZPW „Miedwie”Realizacja
2008Pompownia wody ŻelewoRealizacja
2008Instalacja PiA pompowni wody pitnej w Rychnowie (gmina Barlinek) wraz z transmisją danych GPRS do komputerowego systemu nadzoru sieciRealizacja
2008Przepompownia Ścieków „Szlamowa”Realizacja
2007Przepompownie Ścieków w Szczecinie DąbiuRealizacja
2007Stacja filtrów na złożu węgla aktywnego w ZPW „Miedwie”Realizacja
2007Instalacja PiA pompowni wody „Dąbie” w SzczecinieRealizacja
2007Instalacja PiA pompowni wody „Białowieska” w SzczecinieRealizacja
2006Instalacja PiA pompowni wody pitnej w Lutówku (gmina Barlinek) wraz z transmisją danych GPRS do komputerowego systemu nadzoru sieciRealizacja
2006System wizualizacji i sterowania pompami w Pompowni P3 w ZPW „Pomorzany”Projekt i realizacja
2005System wizualizacji i sterowania zasuwami w Komorze Zasuw w ZPW „Pomorzany”Projekt i realizacja
2005Stacja Uzdatniania Wody Sieciowej przy ul. Benesza w SzczecinieRealizacja
2005System sterowania i wizualizacji rozdzielni średniego napięcia na SUW „Miedwie”Projekt i realizacja
2004System monitoringu hydroforni przy ul. Klonowica w Szczecinie wraz z transmisją danych drogą radiową do komputerowego systemu nadzoru sieciRealizacja
2004Modernizacja hydroforni przy ul. Szafera w Szczecinie wraz z transmisją danych drogą radiową do komputerowego systemu nadzoru sieciProjekt i realizacja
2003System kanalizacji sanitarnych do Oczyszczalni Ścieków Ostrów Grabowski w SzczecinieRealizacja
2002Ujęcie wody w DębcachProjekt
2001-2003Modernizacja filtrów pośpiesznych SUW „Miedwie”Realizacja
2001Pompownia wody dla Portu Lotniczego w GoleniowieRealizacja
2000-2002Modernizacja instalacji sterowania SW „Zdroje” w SzczecinieRealizacja
2000Sterowanie układu napowietrzania Oczyszczalni Ścieków DrezdenkoProjekt i realizacja
2000Magistrala wodociągowa „WARSZEWO – MŚCIĘCINORealizacja
1999Stacja Centralna Systemu Sterowania i Nadzoru magistrali wodociągowej „WARSZEWO-MŚCIĘCINO” w SzczecinieRealizacja
1999Instalacja PiA, siły i światła pompowni wody pitnej przy ul. Tatrzańskiej w SzczecinieRealizacja
1999Magistrala wodociągowa „WARSZEWO – MŚCIĘCINO” – POMPOWNIA „WARSZEWO” PiA oraz System Sterowania i Wizualizacji PompowniRealizacja
 Instalacja PiA pompowni wody pitnej w Kijewie (Szczecin) wraz z transmisją danych drogą radiową do komputerowego systemu nadzoru sieciRealizacja
1998Instalacja PiA siły i światła pompowni wody pitnej przy ul. Lechickiej w Szczecinie wraz z transmisją danych drogą radiową do komputerowego systemu nadzoru sieciRealizacja
1998Instalacja PiA siły i światła pompowni wody pitnej przy ul. Bandurskiego w Szczecinie wraz z transmisją danych drogą radiową do komputerowego systemu nadzoru sieciRealizacja
1998Pompownia „NIEBUSZEWO” w SzczecinieProjekt
1997Stabilizacja ciśnienia wody, instalacji siły i światła pompowni wody pitnej przy ul. Bandurskiego w SzczecinieProjekt techniczny
1996Instalacja PiA, siły i światła pompowni wody pitnej w PłoniRealizacja
1996SUW „MŚCIĘCINO”Projekt
1995Sterowanie układu napowietrzania Oczyszczalni Ścieków KołobrzegProjekt i realizacja
1995Sterowanie układu napowietrzania Oczyszczalni Ścieków PrzelewiceProjekt i realizacja
1995Stabilizacja ciśnienia wody, instalacja siły i światła pompowni wody pitnej w PłoniProjekt techniczny
1993UW „KURÓW”Projekt
1989SUW „BIAŁY BÓR”Projekt PiA
1989Instalacja odsalania wody słonawej metodą odwróconej osmozyProjekt PiA i elektryczny
1987UW „CZYŻKÓWKO” w BydgoszczyProjekt PiA i elektryczny
1987Pomiary i Automatyka dla SUW Kotłowni „USTRONNA” w ŁodziProjekt PiA
RokEnergetyka cieplnaZakres prac
2020Ciepłownia „Dąbska” w SzczecinieProjekt i realizacja w zakresie AKPiA dla instalacji spalin dla kotłów
2004Ciepłownia szczytowo-letnia przy ul. Benesza w SzczecinieRealizacja
2002-2004Ciepłownia „Tanowska” w PolicachProjekt i realizacja
 Kotłownia w Szpitalu w Zdrojach 
 Kotłownia w FK „Załom” 
 Kotłownia w Zakładach Płyt Wiórowych w Żarach 
 Kotłownia w Ostrołęce 
 Elektrociepłownia w Zakładach Azotowych „WŁOCŁAWEK 
 Kotłownia miejska w Łomży 
 Kotłownia miejska w KoszalinieRealizacja
RokInstalacjaZakres prac
2020Stacja energetyczna w CPŚ ul. Sikorskiego 67 w Gorzowie WielkopolskimRealizacja w zakresie branży AKPiA
2019Instalacja fotowoltaiczna Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w GoleniowieRealizacja w zakresie branży AKPiA
2018GRUPA AZOTY POLICEDostawa i montaż w szafach 15 szt. softstartów i 14 szt. szt. przetwornic częstotliwości
2017-2018Centrum Logistyczne Zalando Gryfino w m. GardnoWykonanie instalacji automatyki dla wentylacji
2008System sterowania produkcją wyrobów z polimerobetonu dla firmy „Irma”Realizacja
2006System sterowania produkcją w wytwórni bioetanolu w IńskuProjekt i realizacja
2004System sterowania PSK Państwowej Straży Pożarnej w PolicachRealizacja
2004Projekt sterowania taśmociągów biomasy oraz węgla w celu prawidłowego spalania w Elektrowni Dolna OdraProjekt
2004System monitoringu kotłowni lokalnych SUW MiedwieProjekt i realizacja
2003Krochmalnia w ŁobzieProjekt i realizacja
2003Automatyka układu wentylacji i klimatyzacji DREWPOL Sp. z o.o. w OsinieProjekt i realizacja
2000Zasilanie i sterowanie wentylatorów chłodzących instalacji odsiarczania w Elektrowni Pomorzany w SzczecinieProjekt elektryczny
1997-1999Dozowanie produktów do produkcji pianki poliuretanowej w zakładach chemicznych „Organika SA” w Malborku – 3 obiektyProjekt i realizacja
 Przechowalnie warzyw w Zagłębiu Donieckim (Ukraina) – 7 obiektów